Nasza oferta

Zajęcia grupowe

Dbamy o to, by każdy uczestnik naszych kursów zaczął naukę języka polskiego w sprzyjających warunkach, dlatego zapewniamy duży wybór kursów językowych, które są zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb i możliwości naszych uczniów.

W naszej ofercie znajdziecie:

>> kursy online lub w szkole

>> kursy w grupach słowiańskich lub w grupach międzynarodowych (do poziomu A2.3)

>> kursy o różnej intensywności (od jednego do pięciu razy w tygodniu)

>> zajęcia w dni powszednie lub w weekendy

>> kursy o godzinach porannych, popołudniowych lub wieczorowych

Dbamy o to, by każdy uczestnik odnalazł się w grupie na właściwym poziomie, dzięki czemu podnosimy skuteczność oraz komfort pracy w grupie (właśnie dlatego rejestrację do naszej szkoły zaczynamy od poziomowania, na które składają się test i audyt językowy). Za pomocą testu kwalifikacyjnego dowiadujemy się, jaką wiedzę już posiadasz oraz w jakim zakresie najbardziej potrzebujesz wsparcia lektora. Po audycie już wiemy, na jakim jesteś poziomie i możemy zaoferować odpowiadające Twemu poziomowi grupy, a jeżeli takich nie ma – przyjąć zgłoszenie i stworzyć grupę, która spełni Twoje oczekiwania.

  OPCJE ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ POLSKI INSTYTUT JĘZYKOWY:
   
TRYB OFFLINE ONLINE
- spotkania w sercu Warszawy
- bezpośredni kontakt z grupą
- pyszna kawa
- wsparcie recepcji
- wirtualne spotkania z nauczycielem
- interaktywne ćwiczenia w grupie
- dostępne z każdego zakątku świata
     
FORMAT Zajęcia grupowe Zajęcia indywidualne
- nowe kontakty
- praca zespołowa
- sprawdzony program kursu
- nauka w pełnej zgodzie z Twoją dyspozycyjnością
- indywidualnie dobrane materiały
   
TEMPO 1
raz w tygodniu
2
razy w tygodniu
3
razy w tygodniu
4
razy w tygodniu
5
razy w tygodniu
zajęcia raz w tygodniu po 180 minut zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 minut zajęcia 3 razy w tygodniu po 90 minut zajęcia 4 razy w tygodniu po 90 minut zajęcia 5 razy w tygodniu po 90 minut

 poziomy 

Nasz program kształcenia składa się z modułów na kolejnych poziomach zaawansowania. Każdy moduł zajęć to 44 godziny lekcyjne. Program jest skonstruowany tak, aby przygotować studentów do zdania egzaminu certyfikatowego zgodnie z wymogami certyfikacyjnymi. Po ukończeniu poziomu B1 studenci mogą bez obaw podejść do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, który jest niezbędny do aplikowania o status rezydenta długoterminowego UE oraz w większości przypadków przy ubieganiu się o polskie obywatelstwo.

Nasz system precyzyjnego poziomowania gwarantuje zdanie egzaminu (o ile będziesz uczyć się języka polskiego z nami i będziesz wywiązywać się z postanowień umowy).
Ze szczegółowymi programami kursów języka polskiego można zapoznać się w sekretariacie Polskiego Instytutu Językowego.

Kursy językowe w Polskim Instytucie Językowym rozpoczynają się przynajmniej cztery razy w roku – w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku. Jeżeli rozpoczynasz zajęcia na poziomie A1.0, w kolejnym trymestrze możesz liczyć na kontynuację kursu na poziomie A1.1 o tej samej porze i z tym samym lektorem. Oczywiście zawsze możesz zmienić grupę po zakończeniu trymestru (jest z czego wybierać!).

Jeżeli opuścisz lekcje – możesz pozyskać od lektora materiały z poprzednich zajęć. Oferujemy także indywidualne zajęcia wyrównawcze, które pozwolą nadrobić materiał.

Wybierz odpowiedni dla siebie kurs i zacznij naukę w Polskim Instytucie Językowym!

 

Zajęcia indywidualne

Indywidualne lekcje języka polskiego to zajęcia w 100% dostosowane do Twoich potrzeb: indywidualnie ustalane tempo i godziny zajęć, materiały dobierane odpowiednio do stawianych celów, zajęcia w trybie online lub w szkole, a nawet lektor mówiący w Twoim języku ojczystym. Lekcje są prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów z bogatym doświadczeniem nauczania języka polskiego jako obcego.

Planując lekcje indywidualne, staramy się dobrać optymalny dla studenta tryb nauki, by osiągnąć najlepsze wyniki.

By zaplanować lekcje indywidualne – napisz do nas [email protected]

Kurs lektorat multimedialny

Lektorat multimedialny stanowi ofertę uzupełniającą wobec kursów języka polskiego. Zajęcia te kierujemy do osób, które chcą poznać polską kulturę i film, a przy tym zacząć lepiej rozumieć polskie realia i mówić swobodnie po polsku. Do każdego z filmów prezentowanych w trakcie zajęć uczeń otrzyma kartę pracy zawierającą pochodzące z filmu słownictwo i konstrukcje gramatyczne.

Każda scena filmu zostanie podsumowana krótką dyskusją, a po seansie będziecie mogli utrwalić sobie nowo nabytą wiedzę, poprzez ćwiczenia komunikacyjno-gramatyczno-leksykalne. Pod koniec każdego spotkania podejmiecie próbę napisania własnego tekstu nawiązującego do tematyki filmu.

Zajęcia rozwijają sprawność mówienia, pisania, czytania i słuchania, a także poszerzają kompetencję leksykalną i gramatyczną ucznia. Dodatkowy atutem lektoratu multimedialnego jest przyswajanie polskiego kodu kulturowego, co pozwala na odczytywanie i osadzanie wypowiedzi w kontekście oraz liczne odwołania do istotnych wydarzeń historycznych i kulturalnych. Dzięki tym umiejętnościom będziecie mogli lepiej zrozumieć polskie żarty i anegdoty, odnajdować się w polskich realiach.

Czas trwania jednego modułu kursu: 66 godzin.

 

Kurs certyfikatowy

Ośrodek egzaminacyjny Polski Instytut Językowy w Warszawie zaprasza na kursy przygotowujące . Kurs jest adresowany do osób, które obecnie są przynajmniej na poziomie B1 i chcą podnieść poziom sprawności poddawanych ocenie podczas państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego, ćwicząc na arkuszach egzaminacyjnych specjalnie do tego przygotowanych.

Przeznaczymy po 8 godzin lekcyjnych na ćwiczenie każdej z pięciu sprawności:
1. Rozumienie ze słuchu
2. Poprawność gramatyczna
3. Rozumienie tekstów pisanych
4. Pisanie
5. Mówienie

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin wewnętrzny.

Zajęcia prowadzą doświadczeni lektorzy Polskiego Instytutu Językowego, mające doświadczenie pracy w charakterze członka komisji egzaminacyjnej podczas państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Osoby, które będą zakwalifikowane do grup przygotowujących oraz wezmą udział w kursie, mają pierwszeństwo przy rejestracji na egzamin w Ośrodku Egzaminacyjnym „Polski Instytut Językowy”.

Zdanie egzaminu umożliwi Ci uzyskanie certyfikatu potrzebnego do ubiegania się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub uznanie za polskiego obywatela. Więcej informacji o egzaminie: www.certyfikatpolski.pl

Obowiązek przedstawienia urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wynika z art. 211 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach >>> szczegóły

Obowiązek przedstawienia urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego w postępowaniu o uznanie za obywatela polskiego wynika z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim >>>  szczegóły

Warunki uzyskania urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego są uregulowane w rozdziale 2a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim >>>  szczegóły

Program kursu

Czas trwania jednego modułu kursu: 44 godziny akademickie.

 

Kursy dla dzieci

We wszystkich grupach wiekowych stosujemy metodę projektu – jedną z najbardziej cenionych i szeroko stosowanych metod we współczesnej edukacji, która stymuluje aktywność uczniów i podnosi ich motywację do nauki języków.

Jakie są zalety metody projektu?
Metoda projektu uczy:

aktywności

samokształcenia

postaw prospołecznych

radzenia sobie z krytyką

radzenia sobie z emocjami

planowania i organizacji pracy

samodzielności w pracy nad językiem

samodzielności w pracy umysłowej i organizacyjnej

wykorzystania wiedzy i umiejętności już posiadanych

zaradności w gromadzeniu potrzebnych materiałów i ich selekcji

godnego przyjmowania porażek i niepowodzeń oraz ich właściwej interpretacji


Dzieci w wieku 6–8 lat
Zajęcia dla dzieci najmłodszych to lekcje oparte przede wszystkim na zabawie. 6-8 latki uczą się najlepiej wtedy, kiedy dobrze się bawią. Grom i zabawom językowym towarzyszą na naszych zajęciach metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz oraz metoda czytania globalnego Domana Glenna.
Czas zajęć: 30 minut lekcja + 15 minut swobodnej zabawy.

Czas trwania jednego modułu kursu: 22 spotkania.

Uwaga: Mile widziani są na zajęciach rodzice towarzyszący dzieciom!

Ważne! Zajęcia odbywają się w okresie letnim.Dzieci w wieku 9–11 lat
Zajęcia w tej grupie wiekowej intensywnie bazują na grach i zabawach językowych, jak i również na wprowadzonych przez lektora elementach systemu języka polskiego. Dzieci poznają podstawy reguł gramatycznych na bazie materiałów dopasowanych do ich wieku i zainteresowań. Metody pracy obejmują korzystanie zarówno z materiałów podręcznikowych, jak i z nowych technologii oraz elementów audiowizualnych.
Czas zajęć: 45 minut
Czas trwania jednego modułu kursu: 22 spotkania.

Ważne! Zajęcia odbywają się w okresie letnim.


Młodzież w wieku 12–14 lat
Zajęcia dla nastolatków to lekcje z pasją i humorem skoncentrowane na rozwijaniu sprawności komunikacji w języku polskim. Pracujemy nad doskonaleniem wymowy, rozumieniem tekstów mówionych i pisanych oraz poszerzaniem znajomości systemów gramatycznego i leksykalnego. Nasi uczniowie korzystają na zajęciach z nowoczesnych materiałów dydaktycznych wspartych narzędziami multimedialnymi.
Czas zajęć: 45 minut
Czas trwania jednego modułu kursu: 22 spotkania.

Ważne! Zajęcia odbywają się w okresie letnim.

 

Kurs "Pisz po polsku"

Płynnie porozumiewasz się po polsku, ale opanowanie sprawności pisania nadal stanowi dla Ciebie wyzwanie? Nie martw się, spora część Polaków też z trudem wyraża swoje myśli na papierze, nie wspominając już o znajomości zasad ortografii czy interpunkcji. Wiemy, jak skomplikowane i stresujące może wydawać się pisanie tekstów, dlatego zapraszamy na kurs „Pisz po polsku!”.

Posługiwanie się językiem polskim w formie pisemnej bardzo często wymagane jest już w trakcie studiów, na etapie zaliczenia prac semestralnych, staży i praktyk. Pod tym względem studenci cudzoziemcy często nie mogą dorównać swoim polskim rówieśnikom: uczelnie rzadko oferują im kursy przygotowujące do nauki w nowym języku, ani nie oferują zajęć wyrównawczych w tym zakresie, pozostawiając swoich studentów z problemem, który muszą rozwiązać samodzielnie. Ale bez obaw – nadchodzimy z pomocą!

Wiemy, że macie ogromny potencjał i dołożymy wszelkich starań, aby pozwolić Wam go w pełni wykorzystać.

Na kursie dowiecie się m.in.:

- Jak napisać recenzję restauracji lub hotelu.

- Jak napisać zawiadomienie, zaproszenie lub złożyć życzenia.

- Jak komunikować się pisemnie z pracodawcą, wykładowcą, spółdzielnią mieszkaniową itd.

- Jakie błędy popełniają cudzoziemcy, pisząc teksty po polsku i jak ich unikać.

- Jak Polacy zapisują literę „ł” w piśmie ręcznym.

- Kiedy w języku polskim stawiamy przecinki.

Podczas kursu będziemy nie tylko pisać, ale też słuchać, czytać, rozmawiać, rozwijać słownictwo, gramatykę, ortografię i interpunkcję.

Kurs będzie prowadzić Małgorzata Januszewicz – autorka książki „Pisz po polsku!”, twórczyni kanału YouTube „Pozdrowienia z Polski”.

WAŻNE INFORMACJE:

- Kurs przeznaczony dla uczniów na poziomie minimum A2.2

- Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu.

- Jedno spotkanie = 90 minut (dwie godziny akademickie).

- Łącznie 11 spotkań (22 godziny akademickie).

- Kurs jest stacjonarny, będziemy spotykać się w Polskim Instytucie Językowym w Warszawie.

- Zapewniamy materiały dydaktyczne.

Czas trwania jednego modułu kursu: 22 godziny akademickie.

 

Kurs "Polska w pigułce"

Warsztaty „Polska w pigułce”

W celu obalenia licznych mitów na temat Polski oraz poszerzenia znajomości polskich kodów kulturowych przygotowaliśmy dla Was warsztaty „Polska w pigułce”.

Na zajęciach będziemy poznawać Polskę pod względem historycznym, geograficznym i kulturowym, skupiając się wokół najważniejszych zagadnień, od powstania państwa polskiego do współczesności.

Warsztaty „Polska w pigułce” pozwolą podnieść poziom wiedzy na temat Polski wśród osób, które planują zostać tu na dłużej lub nawet osiedlić się w kraju, pomogą w adaptacji kulturowej i zrozumieniu polskiej mentalności.

Na każdym spotkaniu będą przedstawione wybrane zagadnienia dotyczące polskich realiów, polityki, historii, kuchni, itp., które z reguły nie są szerzej znane cudzoziemcom. Przyswojenie ich pozwoli uczestnikom warsztatu lepiej zrozumieć kontekst funkcjonowania w nowym kraju.

Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu, w grupie posługujących się językiem polskim przynajmniej na poziomie A2.

Czas trwania jednego modułu kursu: 22 godziny akademickie.

 

Podaruj kurs!

Szukasz wyjątkowego prezentu? Chcesz zmotywować przyjaciela, pracownika lub członka rodziny do nauki języka polskiego? W Polskim Instytucie Językowym oferujemy vouchery podarunkowe na  nasze usługi, które są doskonałym prezentem na każdą okazję (urodziny, przeprowadzka do Polski, ślub itd.). Voucher możesz nabyć w naszej szkole lub zamówić w naszym sklepie internetowym. Voucher można zakupić w dowolnym terminie, a przyszli studenci będą mogli wykorzystać je kiedy zakwalifikują się na kurs grupowy lub zdecydują się na lekcje indywidualne w Polskim Instytucie Językowym.

Na skróty

getresponse logo

 Agencja reklamy

Tak, zapisuję się do newslettera Polskiego Instytutu Językowego! Chcę otrzymywać informację o wszystkich wydarzeniach, konkursach i promocjach prosto na moją skrzynkę e-mailową.
Administratorem danych jest: Fundacja MOBI
>> KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O OCHRONIE TWOICH DANYCH